SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsidan

SBSS-LÄGE INFÖR ARBETSDOMSTOLEN

Skicka sidan
Just nu är läget i AD-ärendet följande:

- Arbetsköparsidan (Sveriges bussföretag) yrkar att SBSS ska betala 100 000 kr till bussföretaget Keolis för brott MBL § 45. Brottet sägs bestå både i att SBSS inte varslat om stridsåtgärder i tid och att varslet i sig inte var tillräckligt detaljerat. Stridsåtgärderna bestod av blockad av bussar med SD-reklam.

- SBSS anser att det funnit skäl att inte vänta till varseltid löpt ut eftersom blockaden då blivit verkningslös. Detta är tillåtet enligt MBL § 45 tredje stycket. Det viktiga för SBSS har hela tiden varit att sektionens medlemmar inte ska köra bussar med SD-reklam. SBSS har också följt praxis för hur detaljerat ett varsel ska vara.

- Sveriges bussföretag ska lämna in sin slutgiltiga bevisuppgift den 31 augusti.

- SBSS ska i sin tur lämna in sin slutgiltiga bevisuppgift den 14 september.

- Slutgiltiga bevisuppgiften ska innehålla all bevisning som parterna kommer åberopa på huvudförhandlingen och vad som ska styrkas med respektive bevis. Detta inkluderar även vittnesmål.

- Efter bevisuppgifterna kommer troligen Arbetsdomstolen sammanfatta processen och vad som ska bevisas i en PM. Om inga nya uppgifter eller ny argumentation tillkommer kommer inget mer att ske innan huvudförhandling.

- Huvudförhandlingen är planerad till 14 januari 2016. Vid denna redogör parterna för sina yrkanden, hur man ansett att saker gått till (sakframställan) och sedan genomförs bevisupptagning (både skriftlig bevisning och vittnesmål). Huvudförhandlingen avslutas med att vardera part argumenterar för att domstolen ska döma som respektive part yrkat (plädering).

- SBSS har erbjudit Sveriges bussföretag en förlikning som bestått i en symbolisk summa och en försäkran om att varsel om stridsåtgärder i framöver ska genomföras på visst sätt. SBSS är beredda att öka summan om Keolis skänker motsvarande summa till seriöst arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

- Sveriges bussföretag har vägrat gå med på någon förlikning.

- Sveriges bussföretag försöker göra processen till en juridisk-teknisk fråga om varseltid och utformning av varsel. Målet är att hindra och skrämma bussförare från att agera mot riskfylld och kränkande arbetsmiljö.

- SBSS poäng är att man följt lagen och konsekvent agerat för att skydda sina medlemmar och samtidigt motverka rasism och fascism som är och kommer bli mycket destruktivt för samhället.

SBSS - Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm

2015-08-04

www.facebook.com/pages/SBSS-Syndikalistiska-Bussarbetarsektionen-i-Stockholm/918772738144259?ref=profile

@Sbss08

#kämpaSBSS

#skämsKeolis

 

STÖDUTTALANDE

Skicka sidan

SAC- DSTS, Driftsektionen Stockholms tunnelbana och spårvägar, skickar det här stöduttalandet till er (SBSS - Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm) via SAC:

"Vi i SAC-DSTS vill uttala vårt fulla stöd för våra kamrater i SBSS. Vi tackar er för det civilkurage ni visat i kampen mot en normalisering av rasism. Aldrig någonsin får rasistiska värderingar bli en produkt som företag kan tjänar pengar på att sprida. /Driftkommitten SAC-DSTS"


 

 

 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Aktuellt

Solna 2014-08-19

Arriva
Sveriges Bussföretag
Medlingsinstitutet

Varsel om stridsåtgärder

Härmed varslar Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm (SBSS) avdelning Råsta om blockad mot arbete som involverar körande av bussar som skyltar med rasistisk valreklam för Sverigedemokraterna (SD) inom trafikområde Råsta.

Stridsåtgärden omfattar medlemmar i avdelningen som arbetar inom trafikområdet i de fall när arbetstagarorganisationen bedömmer att det föreligger arbetsmiljörisker med att framföra bussen. Stridsåtgärden innebär i dessa fall att sektionens medlemmar inte kommer att framföra eller på något annat sätt utföra arbete med bussen. Om arbetsledningen tar bort den rasistiska valreklamen eller ger sektionens medlem eller annan anställd instruktioner om att ta bort den kommer medlemmen framföra bussen.

De bussarbetare som inte är medlemmar i sektionen och därmed inte uttagna i stridsåtgärden har rätt att stå neutrala i konflikten och inte ta smittat arbete. Arbetet som är lagt i blockad ska lämnas outfört. 

Orsaken till blockaden är att arbetsköparen, genom att i samarbete med SL distribuera rasistisk valreklam, äventyrar bussförarens arbetsmiljö. Speciellt äventyras denna inom trafikområde Råsta eftersom den rasistiska reklamen är riktad mot en stor andel av både oss som arbetar där och resenärerna. Blockaden fortgår tills arbetsköparen drar tillbaka all rasistisk valreklam, meddelar oss att inga bussar med denna reklam finns inom trafikområdet eller reklamkampanjen är avslutad.

 

Bussupproret i media

Lex Nobina? (VK 21/1)
Kritik mot uppsägning (SVT 4/12)
Bussarbetare sparkad (VK 4/12)
Protestlistor i Sundsvall (SVT 27/11)
Protester i Sundsvall (DB 27/11)
Sundsvallsförare i uppror (ST 26/11)
Utvärdering tidssökningen (SLU 18/9)
V stöder Umeåförarna (V 31/8)
Umeåförare kräver utredning (VF 28/8)
Strykvarning i Umeå (KA 21/8)
Hårda ord i Umeå (VK 12/8)
Bussförare manar till bojkott (SVT 8/5)
Medvetet arbete (Arb 29/4)
Kommunal stämmer Busslink (DN 28/4)
Stöld av tid (Arb 18/2)
Kommunal stämmer Busslink (KA 12/2)
Demonstration (SvD 11/2)
WebbTV (KA 10/2)
Bussförarprotest (DN 10/2)
BuA: Bussen är arbetsplatsen
(SR 10/2)
Förare kräver nya avtal
(SR 10/2)
Stulen fritid (RS 5/2)
Bussbasen slår tillbaka (LT 21/1)
Bussförare demonstrerar (P4 16/1)
Hallå där: Bengt Bryungs! (KA 14/1)
Bussförare betalar restid (DN 2/4-08)

 

 

Råsta i media

Kommunal valde att tiga (Arb 2/9)
Kommunal kände till kamerorna (Arb 26/8)
Kommunal godkände kameror? (Arb 5/8)
"Skåpet var tomt" (Arb 8/4)
Situationen på Råsta (Flamman 15/1)
Bussupproret sprider sig (KA 17/12)
Busslink sparkar fackligt aktiva (Yel 17/12)
Busslink spionerade på  anställda (Arb 16/12)
Bråk mellan förare och Busslink (P4 16/12)
Bussförare anklagas (abc 16/12)
Skadegörelse filmad (Met 15/12)
Busslink pekar ut förare (Met 14/12)
Busslink förhör anställda (Yel 11/12)
Varslade skyddsombudet träder fram (KA 9/12)
Ytterligare varsel på Råsta (Arb 3/12)
Bråk efter förarvarsel (KA 28/11)
Storm bland bussförarna (Arb 26/11)
Bussförarnas tålamod tryter (Arb 22/10)

 

Annons