SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida

SBSS-LÄGE INFÖR ARBETSDOMSTOLEN

Skicka sidan
Just nu är läget i AD-ärendet följande:

- Arbetsköparsidan (Sveriges bussföretag) yrkar att SBSS ska betala 100 000 kr till bussföretaget Keolis för brott MBL § 45. Brottet sägs bestå både i att SBSS inte varslat om stridsåtgärder i tid och att varslet i sig inte var tillräckligt detaljerat. Stridsåtgärderna bestod av blockad av bussar med SD-reklam.

- SBSS anser att det funnit skäl att inte vänta till varseltid löpt ut eftersom blockaden då blivit verkningslös. Detta är tillåtet enligt MBL § 45 tredje stycket. Det viktiga för SBSS har hela tiden varit att sektionens medlemmar inte ska köra bussar med SD-reklam. SBSS har också följt praxis för hur detaljerat ett varsel ska vara.

- Sveriges bussföretag ska lämna in sin slutgiltiga bevisuppgift den 31 augusti.

- SBSS ska i sin tur lämna in sin slutgiltiga bevisuppgift den 14 september.

- Slutgiltiga bevisuppgiften ska innehålla all bevisning som parterna kommer åberopa på huvudförhandlingen och vad som ska styrkas med respektive bevis. Detta inkluderar även vittnesmål.

- Efter bevisuppgifterna kommer troligen Arbetsdomstolen sammanfatta processen och vad som ska bevisas i en PM. Om inga nya uppgifter eller ny argumentation tillkommer kommer inget mer att ske innan huvudförhandling.

- Huvudförhandlingen är planerad till 14 januari 2016. Vid denna redogör parterna för sina yrkanden, hur man ansett att saker gått till (sakframställan) och sedan genomförs bevisupptagning (både skriftlig bevisning och vittnesmål). Huvudförhandlingen avslutas med att vardera part argumenterar för att domstolen ska döma som respektive part yrkat (plädering).

- SBSS har erbjudit Sveriges bussföretag en förlikning som bestått i en symbolisk summa och en försäkran om att varsel om stridsåtgärder i framöver ska genomföras på visst sätt. SBSS är beredda att öka summan om Keolis skänker motsvarande summa till seriöst arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

- Sveriges bussföretag har vägrat gå med på någon förlikning.

- Sveriges bussföretag försöker göra processen till en juridisk-teknisk fråga om varseltid och utformning av varsel. Målet är att hindra och skrämma bussförare från att agera mot riskfylld och kränkande arbetsmiljö.

- SBSS poäng är att man följt lagen och konsekvent agerat för att skydda sina medlemmar och samtidigt motverka rasism och fascism som är och kommer bli mycket destruktivt för samhället.

SBSS - Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm

2015-08-04

www.facebook.com/pages/SBSS-Syndikalistiska-Bussarbetarsektionen-i-Stockholm/918772738144259?ref=profile

@Sbss08

#kämpaSBSS

#skämsKeolis

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Annons