SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida SBSS avdelningar Innerstaden Rapport från öppet möte nr2

Rapport från öppet möte nr2

Skicka sidan

Under detta tvärfackligamöte summerades de namnlistor som hittils samlats in. Det konstaterades att de flesta som tillfrågats vill ha kvar fasta tjänster parallellt med tidssökning och att tidssökningssystemet måste förbättras avsevärt. Samma krav som 88% av kommunalklubbens medlemmar stödjer.

Många upplevde att långt ifrån alla förare blivit erbjudna möjligheten att skriva på listan och därför kommer insamlingen pågå ytterligare några dagar. När namninsamlingen är klar kommer den att överlämnas till berörda parter tillsammans med ett öppet brev.

Vidare kretsade diskussionen kring vikten av att sprida information till våra kollegor på de andra garagen. Vi måste samarbeta och inte låta enbart Busslink stå för informationen kring tidssökningen. Det har visat sig att den informationen är starkt vinklad för att gynna Busslinks syften att sälja in tidssökningen som den enda vägen.

Tidssökningen - för vems skull?

Busslink hävdar att huvudskälen till att tidssökningen införs är att det skall ge dem som jobbar som förare bättre inflytande över sina arbetstider och att göra bussföraryrket mer attraktivt för att locka nya förare. Problemet är att förarna upplever att de blivit påtvingade systemet och att inflytandet minskar. Man får mindre kontinuitet i arbetstiderna, har svårare att planera sin fritid. Det är inte längre möjlighet att på ett vettigt sett önska eller byta tjänster som tidigare.

Busslink slår dövörat till

Man känner sig överkörd under implementeringen och frustrerad över att systemet inte fungerar på det sätt som Busslink lovat. Många är förbannade att Busslink inte lyssnar på förarna och fackets önskemål. 

Busslink hade 15/10 flera informationsmöten där man tog emot kritik och förslag på förändring. De förslag som kom upp ligger i linje med den kritik som framförts hela tiden från förarna. Den kritik som Busslink hittills valt att bortse ifrån och till och med arbeta åt motsatt håll. Tex färre kategorier i stället för fler. Idag spänner de tre kategorier med sammanhängade tidiga tjänster från 3:00 på morgonen till 20:00 på kvällen. Dessutom så kommer systemet i större utsträckning tillåta ett fjärde ej önskad kategori. Vem kan på allvar kalla det inflytande över sin arbetstid?

Medarbetare blir motarbetade

Busslink använder ofta och gärna ordet medarbetare. Man menar att vi som är anställda på företaget är medarbetare och att alla skall samarbeta på ett konstruktivt sätt för att komma framåt, få det bättre. Hur kommer det sig då att man behandlar sina så kallade medarbetare på ett så respektlöst vis? Det finns ingen undersökning om vad som upplevdes bra eller dåligt med det gamla systemet och de krav som ställts på det nya systemet kan man inte leva upp till. En medarbetare behandlar men med respekt, lyssnar man på, kompromissar man med.  

Anpassad verklighet

Det finns en misstanke bland förarna att Busslink köpt ett system som man sedan inte kan eller klarar av att anpassa efter de krav som ställs. När man inte kan anpassa systemet efter verkligheten måste man pressa in verkligheten i systemets oflexibla ramar. Det innebär i så fall att förarna på söder är utsatta för ett fullskaleexperiment som man inte har kontroll över. I panik släcker man bränder allt eftersom de uppstår. Det mår ingen bra av, det ger inte bättre arbetsmiljö, det ger inte större inflytande, det föder frustration och ilska.

 

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Innerstaden

SBSS avdelning Innerstaden

Organiserar bussarbetare på innerstadsgaragen Söderhallen och Hornsberg.

tel: 070 780 65 21

Innerstaden rekomenderar

slussen.nu - oberoende och framåt av bussförare från Söder

tinamessing.se - skriver, fotograferar och kör buss.


Annons