SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Skyddstopp

Skicka sidan

Skyddsombud på Råstagaraget har med stöd av Arbetsmiljölagens kap.6 §7 infört skyddsstopp på all trafik av SALE-bussar av märket VOLVO (sk. trängselbussar) när ABS-varningslampan lyser och fel på bromsar indikeras.

Skyddsombudets bedömning är att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetsdeltagarens liv och hälsa och stoppet är gäller tillsvidare.

Bakgrund

Den 14:e oktober 2006 inträffade en allvarlig incident med buss 6647, där all bromsverkan försvann. Inte bara fotbroms slutade fungera utan även handbromsen. Bussen stannades genom att den medvetet styrdes av vägen varvid föraren bl.a. ådrog sig skador på nacke. Han är fortfarande sjukskriven. På bussen skadades framdörren och en del mindre plåtskador uppstod.

Efter bärgning undersöktes bussen av personal från Volvo och de konstaterade fel i bromssystemet varvid man beordrade att alla bussar av samma typ skulle bromsprovas. Endast ca 50% av provade bussar godkändes och problemen med bromsarna har sedan dess ständigt återkommit i ett antal olika varianter. Den senaste varianten är problem med dörrbromsar.

På grund av dessa återkommande fel har respekten för varningssignalen om bromsfel negligerats både hos trafikledning och bland förarna, vilket tillsammans med i vissa fall bristande tillsyn, förvärrat situationen.

Problemet är välkänt av arbetsgivaren

Förslag till omedelbar åtgärd

För att omedelbart säkerställa att bussarna ej går i trafik med undermåliga och ibland delvis utan bromsar, föreslås följande.

Att anslag om skyddsstoppet anslås i varje buss, innehållande direkta och entydiga instruktioner/order om hur förarna skall förhålla sig vid indikation på bromsfel.

Att lokal trafikledning och radiotrafikledning (RTL) ges samma, direkta och entydiga instruktioner/order.

Denna typ av buss stannas omedelbart om följande inträffar:

  • Röd varningslampa för bromsar tänds och displayen visar bromsfel. (ABS)
  • Direkt därefter skall anrop till RTL göras
  • RTL tillsammans med berörd verkstad avgör hur bussen transporteras till verkstad.

Stoppet gäller tillsvidare eller tills Arbetsmiljöverket fatta annat beslut i frågan

Ur Arbetsmiljölagens kap 6 § 7

Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagarens
liv eller hälsa och kan rättelse icke genast uppnås genom hävdelse
till arbetsgivaren kan skyddsombud bestämma att arbetet skall avbrytas
i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.
Om det är påkallat från skyddsombud och rättelse icke genast uppnås
genom hävdelse till arbetsgivaren, kan skyddsombud i avvaktan på
Arbetsmiljöverkets ställningstagande avbryta arbete som arbetstagare
utför ensam.
Överträdes tillsynsmyndighetens förbud, som har vunnit laga kraft
eller som på grund av förordnade enligt 9kap §5 skall lända till
efterrättelse omedelbart, kan skyddsombud avbryta som avses med
förbundet.

För skada till följd av åtgärd som avses i denna paragraf är skyddsombud fri från ersättnings skyldighet.

Arbetsgivare är underrättad och känner till problemet.

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Råsta

SBSS avdelning Råsta

Organiserar bussarbetare på Råstagaraget i Sundbyberg.

Tel: +46700256703
Epost: rasta(at)sbss.se

 

Nästa avdelningsmöte

Datum:
Tid:
Plats: Solna LS
Adress: Skogsbacken 13 nb
T-bana Näckrosen

 

Bussarbetaren
Råsta

2009
nr7 (11/10)
nr6 (1/6)

2008
nr5 (27/12)  
nr4 (16/12)  
nr3 (8/12)
nr2 (2/12)
nr1 (30/11)

 

Råsta i media

Kommunal valde att tiga (Arb 2/9)
Kommunal kände till kamerorna (Arb 26/8)
Kommunal godkände kameror? (Arb 5/8)
"Skåpet var tomt" (Arb 8/4)
Situationen på Råsta (Flamman 15/1)
Bussupproret sprider sig (KA 17/12)
Busslink sparkar fackligt aktiva (Yel 17/12)
Busslink spionerade på  anställda (Arb 16/12)
Bråk mellan förare och Busslink (P4 16/12)
Bussförare anklagas (abc 16/12)
Skadegörelse filmad (Met 15/12)
Busslink pekar ut förare (Met 14/12)
Busslink förhör anställda (Yel 11/12)
Varslade skyddsombudet träder fram (KA 9/12)
Ytterligare varsel på Råsta (Arb 3/12)
Bråk efter förarvarsel (KA 28/11)
Storm bland bussförarna (Arb 26/11)
Bussförarnas tålamod tryter (Arb 22/10)

 

Annons