SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida Huddinge/Botkyrka Fortsatt trafik med boggie på 709:an

Fortsatt trafik med boggie på 709:an

Skicka sidan

Dagen innan SBSS avdelning i Huddinge/Botkyrka skulle förhandla med Swebus angående att boogiebussar är för tunga att trafikera delar av linjesträckningen för 709:an skaffade Swebus en dispens. Dispensen ger Swebus rätt att överträda viktbegränsningen på 14-ton vid infarten till Gladö kvarn.

Under förhandlingen ville SBSS diskutera lämpligheten att köra boogiebussar på 709:an eftersom det är trångt att vända vid ena ändhållplatsen. Så trångt att man med boogiebuss tvingas backa för att komma runt. Swebus vägrade eftersom det inte var specificerat i förhandlingsframställan.

SBSS medlemmar på garaget upplever dock att det inte lika ofta sätts ut boggiebussar på den aktuella linjesträckningen längre.

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Huddinge/Botkyrka

SBS Huddinge/Botkyrka

Är en samarbetsorganisation till SBSS som organiserar bussarbetare som är medlemmar i Huddinge LS

epost: info(at)huddingels.se
tel: 0738-54 20 69


Annons