SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida SBSS avdelningar Råsta Blockad mot samtal med arbetsledningen på Råsta

Blockad mot samtal med arbetsledningen på Råsta

Skicka sidan

SBSS medlemsmöte den 30 november 2008 tog enhälligt beslut om att varsla om blockad av alla samtal, enskilt eller i grupp, med arbetsledningen på Råstagaraget.

Blockaden omfattar samtliga våra medlemmar och alla oorganiserade arbetare på Råstagaraget. Undantagna är dom som var medlemmar i Kommunal när senaste kollektivavtalet slöts 2008-07-15. De är fortfarande bundna av avtalets fredsplikt och får inte delta i stridsåtgärder.

Samtal som rör direkta arbetsinstruktioner såsom busstilldelning, tillfällig linjesträckning, hinder på vägen eller liknande omfattas inte av blockaden.

Blockaden kommer att träda i kraft 2008-12-10 och pågå tills annat meddelas. Blir du inkallad på förhör eller visitation och INTE har fredsplikt är det alltså bara att vägra. Blir du inkallad på förhör och HAR fredsplikt behöver du bara svara ”ingen kommentar” på alla frågor. Är du med i facket se till att ha med ett ombud du litar på därifrån under förhöret, det har du rätt till.

Visitationer har alla rätt att vägra, det får bara utföras genom tvång av polis eller ordningsvakt.

SBSS kräver att Busslink omedelbart upphör med att förhöra anställda på Råstagaraget samt lyssnar till och tar lärdom av den berättigade kritik som framförts gällande tjänstepaket, obetalt arbete vid avlösningar, bristande säkerhet och liknande.

Anledningen till att SBSS tar till en så drastisk åtgärd som att sluta prata med arbetsledningen är att Busslink på Råstagaraget genomfört systematiska förhör med ett antal anställda på arbetsplatsen. Flera anställda har blivit hotade med uppsägning om de inte bedriver angiveriverksamhet mot arbetskamrater. Vidare har arbetsledningen visiterat anställdas kläder, tvingat dem att öppna skåp och väskor, till och med låst in folk under förhören.

Förhören har inletts i vänlig ton med erbjudande om fika och frågor om familjen och hur det går med försörjning för att sedan övergå i korsförhör där arbetsledningen även försökt misstänkliggöra arbetskamrater genom att påstå att förhörspersonen blivit angiven av andra namngivna arbetskamrater. Anställda har erbjudits bättre tjänster och andra fördelar mot att de anger sina arbetskamrater.

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Råsta

SBSS avdelning Råsta

Organiserar bussarbetare på Råstagaraget i Sundbyberg.

Tel: +46700256703
Epost: rasta(at)sbss.se

 

Nästa avdelningsmöte

Datum:
Tid:
Plats: Solna LS
Adress: Skogsbacken 13 nb
T-bana Näckrosen

 

Bussarbetaren
Råsta

2009
nr7 (11/10)
nr6 (1/6)

2008
nr5 (27/12)  
nr4 (16/12)  
nr3 (8/12)
nr2 (2/12)
nr1 (30/11)

 

Råsta i media

Kommunal valde att tiga (Arb 2/9)
Kommunal kände till kamerorna (Arb 26/8)
Kommunal godkände kameror? (Arb 5/8)
"Skåpet var tomt" (Arb 8/4)
Situationen på Råsta (Flamman 15/1)
Bussupproret sprider sig (KA 17/12)
Busslink sparkar fackligt aktiva (Yel 17/12)
Busslink spionerade på  anställda (Arb 16/12)
Bråk mellan förare och Busslink (P4 16/12)
Bussförare anklagas (abc 16/12)
Skadegörelse filmad (Met 15/12)
Busslink pekar ut förare (Met 14/12)
Busslink förhör anställda (Yel 11/12)
Varslade skyddsombudet träder fram (KA 9/12)
Ytterligare varsel på Råsta (Arb 3/12)
Bråk efter förarvarsel (KA 28/11)
Storm bland bussförarna (Arb 26/11)
Bussförarnas tålamod tryter (Arb 22/10)

 

Annons