SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida SBSS avdelningar Innerstaden Busslink stjäl uppräknad tid

Busslink stjäl uppräknad tid

Skicka sidan

En form av arbetstidsförkortning är uppräknad tid. Det innebär att man för varje arbetad timme eller för varje timme under uppehållstid räknar in ytterligare tid som arbetstid.
Av den totala arbetstisförkortningen på Söderhallen stjäl Busslink drygt 2700 minuter om dagen. Det innebär att förarna tillsammans måste köra buss ca 45 timmar mer än avtalat varje dag. Det motsvarar nästan 10 heltidstjänster per år. Läs nedan hur det går till.

Uppräkning vid nattarbete

Varje arbetad timme mellan 22 och 06 räknas som 70 minuter. Man får alltså 10 minuter arbetstid tillgodo per timme eftersom man jobbar natt. En tjänst som börjar 22, slutar 06 och har en timmes rast ger 7 faktiska arbetstimmar, men räknas upp med 7*10 = 70 min. Sju timmars (7h) nattarbete räknas alltså som 8 timmar och 10 minuter, 8h10m.
För att uttrycka sig matematiskt så räknas varje arbetad timme mellan 22 och 06 upp med 1,17.
Nattarbete är slitsamt för kroppen och dessutom kräver busskörande att man hela tiden är alert och koncentrerad, vilket är svårare på natten än på dagen. Denna uppräkning ger en välbehövlig förkortad arbetstid vid nattarbete.

Uppräkning under uppehåll vid delad tjänst

Varje timme under uppehåll vid delad tjänst ger 10 minuters arbetstid tillgodo. Har man uppehåll mellan 11 och 15 räknas det som 4*10 = 40 min arbetstid.
Den exakta uppräkningen får man genom att ta uppehållstidens längd gånger 0,17.
Denna uppräkning ger något kortare arbetstid när arbetsköparen väljer att disponera föraren vid två ej sammanhängande arbetstillfällen samma dag så att ramtiden blir ändå upp till 13 timmar.

Uppräkning city

Att köra buss i stadstrafik är oerhört krävande. Det krävs total koncentration, förmåga att överblicka trafiken, förutse potentiella faror, samarbeta med andra trafikanter, visa hänsyn till gående, passa tidtabeller, följa trafikregler, ta del av information via radio, hantera resenärer, visera biljetter.
Detta och många fler uppgifter skall en bussförare klara av i tät stadstrafik, under stress och utsatt för ständigt buller och dålig luft.
Därför har man i tidigare lokala avtal förkortat arbetstiden för stadens bussförare genom att räkna upp arbetstiden med ca 5 minuter per timme. Detta gäller all arbetstid som räknas som busskörning, oavsett tid på dygnet. Jobbar man 7h21m räknas tiden upp med 39 minuter till sammanlagt 8h.
Det är alltså en uppräkning med en faktor på 1,09.

Tre olika uppräkningar

De tre uppräkningarna skall ge förkortad arbetstid på grund av tre skilda orsaker.

  1. Uppräkning vid nattarbete
  2. Uppräkning under uppehåll vid delad tjänst
  3. Uppräkning för city

Tre tydliga, avgränsade, logiska och lättfattliga anledningar till att förkorta arbetstiden genom uppräkning. De två första är reglerade centralt i BBA, medan det tredje är avtalat i tidigare lokala avtal.

Busslink stjäl tiden

På specifikationerna av tjänsterna skriver Busslink denna rad i huvudet:

Arbetstid: 7h48 samt uppräkning lång rast+natt: 0h38+ 0h00 eller uppräkning city: 0h42

Det innebär att arbetstiden är 7h48m och att man har uppräknad tid för lång rast, dvs uppehåll vid delad tjänst eller uppräkning city. Busslink lägger samman uppräkning av lång rast och natt och lägger i en hög. Sedan jämför man den högen med uppräkningen för city. Den som är minst behåller man. I exemplet ovan stjäl alltså företaget de 38 minuter man skall få för lång rast eftersom den uppräkningen är mindre än uppräkningen för city.
Det innebär i praktiken för en förare att för varje delad tjänst eller nattjänst förlorar man ca 40 minuters arbetstid. Det betyder att man för varje nattpass eller delat pass måste köra 40 buss minuter längre än överenskommet i avtal.

Stöld av 10 heltidstjänster

En genomgång av alla tjänster på Söderhallen ger följande resultat:
I genomsnitt stjäl Busslink drygt 2700 minuter per dag från förarna på Söderhallen. Det är 45 timmar om dagen som man tvingar förarna att köra buss utöver det som avtalats.
På en månad gör det ca 1350h, vilket är drygt 37 arbetsveckor.
På ett år är det ca 16500 timmar, dvs nästan 10 heltidstjänster som företaget tjänar in bara på Söderhallen genom att stjäla vår uppräknade tid.

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Innerstaden

SBSS avdelning Innerstaden

Organiserar bussarbetare på innerstadsgaragen Söderhallen och Hornsberg.

tel: 070 780 65 21

Innerstaden rekomenderar

slussen.nu - oberoende och framåt av bussförare från Söder

tinamessing.se - skriver, fotograferar och kör buss.


Annons