SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek

Obetald arbetstid

Skicka sidan
I förra numret visade vi att Busslink stjäl uppräknad tid motsvarande ca 10 heltidstjänster per år från förarna på Söderhallen. Detta har företaget blivit stämda för inför AD av kommunal. Vi berättade också om restiden som ligger utanför arbetstid. Dessutom har väl ingen missat att bussföretagen ensidigt valt att låta tjänsterna börja och sluta på olika ställen. Bussarbetaren har räknat samman all den tid som förarna i innerstaden (Hornsberg och Söderhallen) måste arbeta utanför arbetstiden.

Obetald övertid motsvarande 40 heltidstjänster per år
Totalt jobbar förarna på innerstadsgaragen 1712 timmar utanför arbetstid per vecka, vilket är knappt en årsarbetstid. Varje vecka tar Busslink alltså ut tid utöver ordinarie arbetstid från innerstadsförarna med motsvarande en heltidstjänst. Detta överuttag gör att Busslink tidsmässigt sparar in ca 50 tjänster på ett år och ekonomiskt ca 40 tjänster eftersom endast en femtedel av tiden är ersatt med restidskompensation för resor i samband met rast eller uppehåll.

Nedan följer tabeller där vi redovisar tiderna. Fredagstjänster som skiljer sig från tjänsterna måndag-torsdag har vi tagit hänsyn till.

Restid innan och efter första resp sista avlösning när dessa är på olika ställen (obetald tid):

Ställe

Mån-Fre

Lördag

Söndag

Snitt

Söderhallen

60h34m

36h29m

38h19m

58h57

Hornsberg

49h49m

29h21m

27h39m

43h44m

Innerstaden

117h23m

65h50

65h58m

102h40m

Restid i samband med matrast (ersatt med restidskompensation motsvarande grundtimön):

Ställe

Mån-Fre

Lördag

Söndag

Snitt

Söderhallen

34h25m

20h56m

15h37m

29h48m

Hornsberg

19h24m

9h47m

10h40m

16h47m

Innerstaden

53h49m

30h43m

26h17m

46h35m

Uppräknad tid (obetald tid):

Ställe

Mån-Fre

Lördag

Söndag

Snitt

Söderhallen

57h38m

19h10m

19h56m

46h45m

Hornsberg

58h24m

24h28m

23h32m

48h34m

Innerstaden

116h02m

43h38m

43h28m

95h19mLAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Innerstaden

SBSS avdelning Innerstaden

Organiserar bussarbetare på innerstadsgaragen Söderhallen och Hornsberg.

tel: 070 780 65 21

Innerstaden rekomenderar

slussen.nu - oberoende och framåt av bussförare från Söder

tinamessing.se - skriver, fotograferar och kör buss.


Annons