SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida SBSS avdelningar Innerstaden Förhandlingsrapport

Förhandlingsrapport

Skicka sidan
Måndagen 20/4 höll DSTS (Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar) och SBSS (Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm) förhandling med Veolia angående anslagstavlan i rastlokalen (Mässen) vid Sergels Torg.

Bakgrunden är att Veolia utan att förhandla med DSTS tagit ner den gamla anslagstavlan i samband med ommålning och sedan dröjt ca 2 månader med att sätt upp en ny.
Den nya tavlan är dessutom bara en fjärdedel så stor som den gamla och det fackliga utrymmet som delas mellan SEKO, ST och DSTS är alltför litet.

Förhandlingen var okomplicerad och Veolia tillmötesgick DSTS krav, nämligen en egen tavla av samma format som de som redan hänger där.
En anslagstavla av kork med fururam (IKEAs Chris 64x49cm) har inhandlats och kommer upp inom snar framtid.

DSTS och SBSS kommer att dela på tavlan.
LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Innerstaden

SBSS avdelning Innerstaden

Organiserar bussarbetare på innerstadsgaragen Söderhallen och Hornsberg.

tel: 070 780 65 21

Innerstaden rekomenderar

slussen.nu - oberoende och framåt av bussförare från Söder

tinamessing.se - skriver, fotograferar och kör buss.


Annons