SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida SBSS avdelningar Innerstaden Förhandlingsrapport

Förhandlingsrapport

Skicka sidan

SBSS avd. Innerstaden och Busslink City möttes i förhandling 27/4.

1. Resor i arbetet i samband med matrast, uppehåll och paus

Under förhandlingen första punkt informerade Larsa Sandström, förhandlingschef för Busslink, att de resor som man hittills ersatt med restidskompensation kommer att lyftas in i arbetstiden.

Resor i samband med rast och uppehåll kommer att behandlas lika som resor i samband med paus och räknas som arbetstid.

Busslink hävdar att man tidigare hindrats göra detta på grund av brister i programmet Hastus, men nu har man beställt en uppgradering som skall göra det möjligt. Larsa var tydlig med att den troligen kommer innan sommaren.

Eftersom SBSS hade just kravet att restid i samband med rast och uppehåll skulle räknas in i arbetstiden gick förhandlingen vidare efter att Busslink informerat om att detta är på gång.

2. Bristande information på körspecen angående tid och förläggning av resor, pauser och rast

Vid förhandlingens slut rådde oenighet eftersom Busslink envist vägrar att specificera resornas längd på körspecifikationen trots att informationen finns schemalagd i Hastus.

Innerstadsförarna kommer alltså att sväva i ovisshet kring hur lång rasten eller pausen är i samband med resa även i fortsättningen. I Råsta har man dock utskrivet på specen vilken buss eller tunnelbana man skall göra resan med.

Informationen finns i Hastus om man loggar in på sina sidor, men det går ju inte göra när man kör och ingen arbetstid finns avsatt att göra detta. Radiotrafikledningen (RTL) har dock möjligheten att ta reda på den informationen.

SBSS avd. Innerstaden tycker det är synd att behöva belasta RTL med förfrågningar om eventuell rastspricka så fort man riskerar att bli lite sen till paus eller rast som ligger i samband med resa.

Vi fortsätter kämpa och vi ger oss aldrig!

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Innerstaden

SBSS avdelning Innerstaden

Organiserar bussarbetare på innerstadsgaragen Söderhallen och Hornsberg.

tel: 070 780 65 21

Innerstaden rekomenderar

slussen.nu - oberoende och framåt av bussförare från Söder

tinamessing.se - skriver, fotograferar och kör buss.


Annons