SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida SBSS avdelningar Innerstaden RTL, dess funktion och vårt eget ansvar

RTL, dess funktion och vårt eget ansvar

Skicka sidan

Radiotrafikledningen, RTL, har som uppgift att vägleda, dirigera och bistå oss bussförare på Busslink under hela dygnet. Som bussförare får vi ständig information från RTL. Samtidigt är det vi förare som ger RTL information om händelser i trafiken. Information som RTL skall använda och vidarebefordra efter bedömning.

Men något som vi som förare ska ha i minnet när vi framför ett fordon i trafiken, vare sej vi kör vår egen privata bil eller kör buss i yrkestrafik är att: Det är vi som förare som i första hand är ansvariga för att nödvändiga insatser som behövs vid en trafikolycka verkligen kommer till olycksplatsen!

Den information vi lämnar till RTL tolkas också av samma RTL. När vi lämnar information om en olycka kan vi ha en tendens att underdriva omständigheterna av olika orsaker, rädsla exempelvis. Även RTL kan ha en sådan tendens av andra orsaker, brist på trafikledare, exempelvis. Tag för vana att alltid begära assistans av trafikledare från RTL och att begära polis eller ambulans när du uppfattar att det behövs!

Det har framkommit exempel på att RTL kan underlåta att skicka trafikledare och polis och ambulans t.o.m. när personer blivit påkörda av en av våra bussar. Områdeschefen för City hävdar att det är RTL:s ansvar att bedöma vilka insatser som krävs. Det duger inte om vi ska uppnå största möjliga säkerhet för alla i trafiken:

Sunda förnuftet och själva grundvalen i Trafikförordningen, 2 kap Grundbestämmelser och speciellt 8 § Åligganden vid trafikolyckor friar oss inte som förare bara för att vi har tillgång till en radiotrafikledning. Säg: “Jag behöver hjälp av trafikledare!” till RTL när du känner att du behöver det!

När trafikanter eller passagerare har blivit skadade måste du begära att polis eller ambulans tillkallas. Även till synes ringa skador på människor kan vara värre än dom ser ut att vara vid första anblicken.

Att därför hävda att det är RTL som har huvudansvaret för vilka insatser som krävs kan lura oss att frånhända oss det ansvar vi egentligen har enligt Trafikförordningen, och göra oss skyldiga till smitning vid en olycka och i värsta fall försvåra för en skadad person att få snabbast möjliga vård.

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Innerstaden

SBSS avdelning Innerstaden

Organiserar bussarbetare på innerstadsgaragen Söderhallen och Hornsberg.

tel: 070 780 65 21

Innerstaden rekomenderar

slussen.nu - oberoende och framåt av bussförare från Söder

tinamessing.se - skriver, fotograferar och kör buss.


Annons