SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida Huddinge/Botkyrka Huddinge/Botkyrka startar eget

Huddinge/Botkyrka startar eget

Skicka sidan

SBSS avdelning i Huddinge/Botkyrka bildar en egen driftsektion.
Den nya sektionen heter Syndikalistiska Bussarbetarsektionen Huddinge/Botkyrka - SBS Huddinge/Botkyrka.

Anledningen är att Huddinge LS blivit uteslutet ur federationen SAC efter en längre konflikt.

SBSS vill inte splittra bussarbetarna och kommer vid behov samarbeta med den nya sektionen.

LAST_UPDATED2  

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Info om Huddinge/Botkyrka

SBS Huddinge/Botkyrka

Är en samarbetsorganisation till SBSS som organiserar bussarbetare som är medlemmar i Huddinge LS

epost: info(at)huddingels.se
tel: 0738-54 20 69


Annons