SBSS

  • Öka teckenstorlek
  • Förvald teckenstorlek
  • Minska teckenstorlek
Startsida SBSS avdelningar
Avdelningar

Förhandlingsrapport

Skicka sidan

SBSS avd. Innerstaden och Busslink City möttes i förhandling 27/4.

1. Resor i arbetet i samband med matrast, uppehåll och paus

Under förhandlingen första punkt informerade Larsa Sandström, förhandlingschef för Busslink, att de resor som man hittills ersatt med restidskompensation kommer att lyftas in i arbetstiden.

Resor i samband med rast och uppehåll kommer att behandlas lika som resor i samband med paus och räknas som arbetstid.

Busslink hävdar att man tidigare hindrats göra detta på grund av brister i programmet Hastus, men nu har man beställt en uppgradering som skall göra det möjligt. Larsa var tydlig med att den troligen kommer innan sommaren.

Eftersom SBSS hade just kravet att restid i samband med rast och uppehåll skulle räknas in i arbetstiden gick förhandlingen vidare efter att Busslink informerat om att detta är på gång.

2. Bristande information på körspecen angående tid och förläggning av resor, pauser och rast

Vid förhandlingens slut rådde oenighet eftersom Busslink envist vägrar att specificera resornas längd på körspecifikationen trots att informationen finns schemalagd i Hastus.

Innerstadsförarna kommer alltså att sväva i ovisshet kring hur lång rasten eller pausen är i samband med resa även i fortsättningen. I Råsta har man dock utskrivet på specen vilken buss eller tunnelbana man skall göra resan med.

Informationen finns i Hastus om man loggar in på sina sidor, men det går ju inte göra när man kör och ingen arbetstid finns avsatt att göra detta. Radiotrafikledningen (RTL) har dock möjligheten att ta reda på den informationen.

SBSS avd. Innerstaden tycker det är synd att behöva belasta RTL med förfrågningar om eventuell rastspricka så fort man riskerar att bli lite sen till paus eller rast som ligger i samband med resa.

Vi fortsätter kämpa och vi ger oss aldrig!

LAST_UPDATED2
 

Förhandlingsrapport

Skicka sidan
Måndagen 20/4 höll DSTS (Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar) och SBSS (Syndikalistiska Bussarbetarsektionen i Stockholm) förhandling med Veolia angående anslagstavlan i rastlokalen (Mässen) vid Sergels Torg.

Bakgrunden är att Veolia utan att förhandla med DSTS tagit ner den gamla anslagstavlan i samband med ommålning och sedan dröjt ca 2 månader med att sätt upp en ny.
Den nya tavlan är dessutom bara en fjärdedel så stor som den gamla och det fackliga utrymmet som delas mellan SEKO, ST och DSTS är alltför litet.

Förhandlingen var okomplicerad och Veolia tillmötesgick DSTS krav, nämligen en egen tavla av samma format som de som redan hänger där.
En anslagstavla av kork med fururam (IKEAs Chris 64x49cm) har inhandlats och kommer upp inom snar framtid.

DSTS och SBSS kommer att dela på tavlan.
LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Logga in

För SBSS medlemmar

Kontakta SBSS om du är medlem och vill ha inloggningsuppgifter.

Annons